อว. มุ่งมั่นให้บริการ

เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมด้วย NQI

NQI เพื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์

Metrology: มาตรวิทยา
Standardization: การกำหนดมาตรฐาน
Accreditation: การรับรองระบบงาน
Conformity Assessment: การตรวจสอบและรับรอง
Market Surveillance: การกำกับดูแลตลาด

ข้อมูลและการให้บริการของเรา

ทดสอบผลิตภัณฑ์

บริการทดสอบ วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก การขอขึ้นทะเบียน และ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

สอบเทียบเครื่องมือ

บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์/เครื่องทดสอบตรวจวัดวิเคราะห์ในอุตสาหกรรม

ตรวจสอบการให้บริการ

ตรวจสอบสถานะการให้บริการ และดาวโหลดใบเสนอราคาเพื่อนำส่งตัวอย่างทดสอบ สอบเทียบ

ถาม-ตอบ

คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

ขั้นตอนการขอรับบริการ ง่ายๆ 3 ขั้นตอน

1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

2. ขอใบประมาณราคาและระยะเวลาทดสอบ

3. ส่งตัวอย่างทดสอบ

ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบ สอบเทียบ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

www.dss.go.th

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

www.oaep.go.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

www.tistr.or.th

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

www.nimt.or.th

ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก (สวทช.)

www2.mtec.or.th/th/special/cdm/ctl.html

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สวทช.)

www.ptec.or.th

ฐานข้อมูล NQI ของประเทศไทย