ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการสอบเทียบ

พารามิเตอร์การสอบเทียบ
เลือก Mass standard
เลือก Weight or Weight set
เลือก Solid artifact
เลือก Liquid density measuring device (Hydrometer)
เลือก Load Cell
เลือก Torque Measuring Devices (Torque transducer)
เลือก Torque Wrench Calibration Devices
เลือก Torque Screwdriver Calibration Devices
เลือก Hand Torque Tools: Wrench,Torsion ro Flexion Bar
เลือก Hand Torque Tools: Screwdriver, with Scale or Dial or Display
เลือก Rockwell blocks
เลือก Vickers blocks
เลือก Elastomer Hardness Testing Machine
เลือก Gas Pressure Balances
เลือก Gas Flowmeter
เลือก Universal Testing Machine (เครื่องทดสอบแรงดึง-แรงกด)
เลือก Extensometer
เลือก Rockwell Hardness testing machine
เลือก Vickers Hardness testing machine
เลือก Brinell Hardness testing machine
เลือก Densitymeter
เลือก เครื่องมือหมุนเหวี่ยง
เลือก ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน E2
เลือก เครื่องชั่ง
เลือก เครื่องแก้วปริมาตร
เลือก Pressure Gauge
เลือก Durometer Hardness
เลือก ไฮโดรมิเตอร์
เลือก Test Pressure Gauge
เลือก Digital Pressure Indicator
เลือก Torque Tester
เลือก Barometer (absolute pressure)
เลือก Vacuum Gauge (Gauge Pressure)
เลือก Pressure Transmitter/ Pressure Transducer
เลือก ที่นอนลม
เลือก Hardness Test Block
เลือก Mono Meter
เลือก Bird Type Film Applicator
เลือก เครื่องมือวัดความเร็วลม
เลือก Digital Manometer
เลือก flowmeter
เลือก Air FlowMeter
เลือก Electronic Balance
เลือก Anemo Meter
เลือก Viscometer
เลือก Drycal calibrator
เลือก Druck Digital Controller Pace
เลือก Loop Testing
เลือก ตะแกรง ( Sieve )
เลือก Micrometer
เลือก ฟุ๊ตเหล็ก
เลือก Groove micro
เลือก Electronic Scal
เลือก Digital Mass Flow Controller
เลือก Hydraulic Static Pile Driving Machine
เลือก scale lupe