ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการสอบเทียบ

พารามิเตอร์การสอบเทียบ
เลือก Piston pipette
เลือก Volumetric Flask
เลือก Pipette
เลือก Burette
เลือก Pycnometer
เลือก Potassium Dichromate Standard Solutions (Recalibrate)
เลือก Potassium Iodide Standard Solution (Recalibrate)
เลือก Holmium Filter (Recalibrate)
เลือก Didymium Filter (Recalibrate)
เลือก Neutral Density Filter (Recalibrate)
เลือก Recaibrate standard solution for stray light
เลือก pH meter with associated electrode
เลือก Oxygen Gas Analyzer
เลือก Carbon Monoxide Gas Analyzer
เลือก Carbon dioxide Analyzer
เลือก Methane Analyzer
เลือก Sucrose standard solution
เลือก Benzene in methanol
เลือก Ethylbenzene in methanol
เลือก Toluene in methanol
เลือก o-xylene in methanol
เลือก m-xylene in methanol
เลือก p-xylene in methanol
เลือก Certified reference material for determination of total malachite green in shrimp
เลือก Potassium Dichromate Standard Solutions (Certified Reference Material)
เลือก Potassium Iodide Standard Solution (Certified Reference Meterial)
เลือก Zinc standard solution
เลือก Cadmium standard solution
เลือก Chloride standard solution
เลือก Sodium standard solution
เลือก Certified reference material for determination of elements in rice powder
เลือก Secondary pH standards
เลือก Secondary electrolytic conductivity solution
เลือก Oxygen in Nitrogen
เลือก Carbon dioxide in Nitrogen
เลือก Methane in Nitrogen
เลือก Assigned Brix and Refractive Index value for sample
เลือก pH meter
เลือก UV-Vis Sprectrophotometer
เลือก material/product