ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการสอบเทียบ

พารามิเตอร์การสอบเทียบ
เลือก DC Voltage Standard
เลือก Standard Cell
เลือก Picoampmeter
เลือก Electrometer
เลือก AC/DC Transfer Standard
เลือก Thermal Transfer Standard
เลือก Thermal Voltage Converter Standard
เลือก AC Measurement Standard
เลือก AC/DC Current Shunt
เลือก AC Voltage Current Stanndard
เลือก Alternating Voltage Measurement Standard
เลือก Multifunction Transfer Standard
เลือก Standard Resistor (Calibrate in oil or in air)
เลือก DC Standard Resistor
เลือก Digital Thermometer (indicator)
เลือก Decade Resistance Box
เลือก High Resistance Meter
เลือก Resistance Calibrator
เลือก Standard Resistor
เลือก Fixed, Fused Silica Dielectric Standard Capacitors
เลือก Fixed Three Terminal, Nitrogen Dielectric Standard Capacitors
เลือก Two or Three Terminal Mica Dielectric Standard Capacitors
เลือก Four-Terminal Pair Capacitance Standard
เลือก Fixed Standard Capacitors
เลือก Decade capacitor
เลือก AC Resistor
เลือก Decade AC Resistor
เลือก Fixed Standard Inductors
เลือก Fixed Inductor
เลือก Decade Inductors
เลือก Precision Capacitance Bridge
เลือก LCR Meter with 4 terminal pair configuration/without 4 terminal pair configuration
เลือก Watt Converter
เลือก AC Wattmeter / Digital Power Meter / AC Power Meter
เลือก Phase Meter
เลือก Phase Source
เลือก Power Analyzer
เลือก Energy Meter
เลือก Electrical Power Source
เลือก DC Power Meter
เลือก Frequency Source (Rubidium, Quartz, Others)
เลือก Frequency Counter / Timer Counter
เลือก Remote Frequncy Standard
เลือก Frequncy Source
เลือก Synthesizer Signal Generator
เลือก Function Generator
เลือก Tachometer
เลือก Stopwatch
เลือก Feedthrough Mount
เลือก Power Sensor
เลือก Power meter
เลือก Fix RF Attenuator
เลือก Step RF Attenuator
เลือก Spectrum Analyzer
เลือก Oscilloscope
เลือก RF Signal Generator
เลือก RF Voltmeter
เลือก RF Voltage Source
เลือก Network Analyzer
เลือก EMC/RF Field Probe
เลือก AF Step Attenuator
เลือก Directional Coupler
เลือก AC Wattmeter Digital Power Meter AC Power Meter
เลือก '- Rubidium
เลือก Quartz, Others
เลือก Calibrator
เลือก AC/DC Clamp meter
เลือก Oscilloscope Calibrator
เลือก Amplifier /Precision Power Amplifier
เลือก wheatstone Bridge / Double Bridge
เลือก DC High Voltage Meter
เลือก AC High Voltage Meter
เลือก Digital Multimeter
เลือก Nano Voltmeter
เลือก DC High Voltage Divider
เลือก DC High Voltage Source
เลือก DC High Voltage Meter
เลือก AC High Voltage Divider 50 Hz
เลือก Multimeter
เลือก AC High Voltage
เลือก AC High Voltage Meter 50 Hz
เลือก AC High Voltage Source 50 Hz
เลือก Capacitance 10 pF to 1000 pF
เลือก Dissipation 50 x 10-6 to 10-3
เลือก High Voltage Probe
เลือก Lightning Impulse Voltage
เลือก AC/DC Generating Instrument
เลือก Switching Impulse Voltage
เลือก Measuring system 250/2500 µs
เลือก Reference magnet
เลือก Earth Tester
เลือก Magnetic field generator
เลือก Gauss / Tesla meter
เลือก Standard Optical Power Meter
เลือก Electronic Timer
เลือก Optical Power Meter
เลือก เครื่องมือวัด
เลือก Paint Resistivity Meter
เลือก Probe Fluke
เลือก Croma Meter
เลือก PH Meter
เลือก Insulation Tester
เลือก RCL Meter
เลือก Electrical Data Logger
เลือก Enviroment Meter
เลือก Logging Lep
เลือก Digital Earth Tester
เลือก Potentiometric titrator (Meter only)
เลือก Photometric Accuracy of Spectrophotometer
เลือก Wavelength Accuracy of Spectrophotometer
เลือก AC Volt-meter for reading up to 6 digit
เลือก DC Volt-meter for reading up to 6 digit
เลือก AC Amp-meter for reading up to 6 digit
เลือก DC Amp-meter for reading up to 6 digit
เลือก OHM-meter for reading up to 6 digit
เลือก เครื่องเฝ้าระวังผู้ป่วย
เลือก เครื่องวัดความดันเลือดแบบตัวเลข
เลือก เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบปลายนิ้ว
เลือก เครื่องมือทางการแพทย์