ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการสอบเทียบ

พารามิเตอร์การสอบเทียบ
เลือก microphone type LS1P
เลือก microphone type LS2P
เลือก microphone
เลือก pistonphone / sound calibrator
เลือก multifunction acoustic calibrator
เลือก sound level meter
เลือก Vibration Meter
เลือก Vibration Calibrator, Calibration Exciter
เลือก Acceleromter
เลือก Laser Vibrometer
เลือก Charge Amplifier, Amplifier, Conditioning Amplifier
เลือก Ultrasound Power Meter
เลือก Ultrasonic Transducer
เลือก Ultrasonic transducer for physiotherapy equipmentment
เลือก Needle hydrophone/fibber optic hydrophone ( Calibration of hydrophone )
เลือก Accelerometer
เลือก Noise Dose Meter
เลือก sound monitor
เลือก Sound Detector
เลือก ระดับความดังเสียง
เลือก สอบเทียบ Vibration ความเร่ง