ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)ปัจจุบัน ถือว่าเป็นศูนย์บริการทางด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย โดยให้บริการทั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาและฝึกอบรมเทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน การสำรวจสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า การทดสอบสายอากาศ รวมถึงการให้การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง