ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านยางและผลิตภัณฑ์ยาง

จากการที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น โดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ายาง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพดี สามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีห้องปฏิบัติการทดสอบด้านยางและผลิตภัณฑ์ยาง ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ เช่น ท่อยาง ปะเก็นยาง ถุงมือยาง ยางวงแหวน ยางรัดของ ยางกันซึม ยางรองคานสะพาน ยางพื้นรองเท้าและอื่นๆ โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานของประเทศคู่ค้าต่างๆ เช่น ASTM ของสหรัฐอเมริกา BS ของอังกฤษ JIS ของญี่ปุ่น โดยให้บริการทดสอบได้ครบถ้วนทุกรายการที่กำหนด เช่น ความแข็ง ความต้านแรงดึง แรงอัด ความทนทานสภาวะแวดล้อม ความทนทานโอโชน ความทนทานแรงดัน ความต้านทานการสึกกร่อน ความต้านทานการพับงอ และความทนความร้อน สารเคมีและน้ำมัน เป็นต้น