คุณยังไม่ได้เลือกรายการทดสอบ / สอบเทียบ

กรุณาเลือกรายการทดสอบ สอบเทียบ จากรายการผลิตภัณฑ์/มาตรฐาน เพื่อทำรายการต่อไป

ทดสอบผลิตภัณฑ์

บริการทดสอบ วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก การขอขึ้นทะเบียน และ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

สอบเทียบเครื่องมือ

บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์/เครื่องทดสอบตรวจวัดวิเคราะห์ในอุตสาหกรรม

ตรวจสอบการให้บริการ

ตรวจสอบสถานะการให้บริการ และดาวโหลดใบเสนอราคาเพื่อนำส่งตัวอย่างทดสอบ สอบเทียบ