ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 20-2543 : เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม

TIS 20-2543 : Steel bars for reinforced concrete : round bars

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน
600 4
1,200 1
ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน
600 7
1,200 1
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส
600 7
1,200 5
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ)
200 5
300 1
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry
600 15
สมบัติทางกล ": ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด"
600 15
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง
350 1
ระยะห่างระหว่างชื่อขนาดและชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้า
190 1
ระยะห่างระหว่างชื่อขนาดและชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้า
200 5
300 1
ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry
600 10
1,300 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025