ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 24-2548 : เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย

TIS 24-2548 : Steel bars for reinforced concrete: deformed bars

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ)
180 1
300 1
มวลต่อเมตร
200 1
400 1
ความยาว
160 1
250 1
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง
190 1
500 1
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง
200 1
500 1
ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry "คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, คาร์บอน + (แมงกานีส / 6)"
600 15
1,300 5
สมบัติทางกล "ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด"
600 3
400 1
สมบัติทางกล การดัดโค้ง
350 3
400 1
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ)
180 1
300 1
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน
600 4
ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน
600 4
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส
600 7
ส่วนประกอบทางเคมี : แมงกานีส
600 4
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025