ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 50-2548 : เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก

TIS 50-2548 : Hot-dip zinc-coated cold-rolled steel coil, sheet and corrugated sheet

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
หาปริมาณอะลูมิเนียม
1,500
หาปริมาณสังกะสี
1,000
หามวลของสังกะสีที่เคลือบตาม มอก.50
1,000
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025