ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 95-2540 : ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง

TIS 95-2540 : Steel wires for prestressed concrete

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มวลต่อเมตร
300 5
300 1
ความโก่ง
200 5
300 1
ลักษณะทั่วไป(ตรวจพินิจ)
200 5
300 1
แรงดึงสูงสุด แรงดึงพิสูจน์ที่ร้อยละ 0.1และความยืด
600 10
400 1
การดัดโค้งแบบดัดกลับ
5
600 1
ความผ่อนคลาย
3,000 50
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025