ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 107-2561 : ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

TIS 107-2561 : Hollow structural steel sections

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความโค้งหรือความเว้าของส่วนราบ (ท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส
600 7
ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน
600 4
ขนาดระบุ (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
300 5
ความหนาผนังท่อ (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
300 5
มวลต่อเมตร (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
400 5
ความยาว (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
300 5
ความโก่ง (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
300 5
ความไม่ได้ฉากของด้านประชิด (ท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
300 5
ความโค้งหรือความเว้าของส่วนราบ (ท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
300 5
ส่วนโค้งของมุม (S) (ท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
300 5
ลักษณะทั่วไป (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
200 5
ส่วนประกอบทางเคมี:C, Si, Mn, P และ S (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
3,000 15
ความต้านแรงดึง และความเค้นคราก (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
500 10
การดัดโค้ง (ท่อแบบกลม)
400 5
การกดแบน (ท่อแบบกลม)
400 5
การยืดของท่อ (ท่อแบบกลม และท่อแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
400 5
เครื่องหมายและฉลาก
200 5
การเคลือบผิว
400 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025