ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 163-2535 : ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำอบอ่อน

TIS 163-2535 : Annealed low carbon steel wires

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขนาด
มวล : แต่ละมัด
มวล : แต่ละขด
ลักษณะทั่วไป
ความต้านแรงดึง : 3 ชิ้นทดสอบ
ความต้านแรงดึง : ทดสอบซ้ำ
ความทนการบิด : 3 ชิ้นทดสอบ
ความทนการบิด : ทดสอบซ้ำ
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี : คาร์บอน แมงกานีส กำมะถัน ฟอสฟอรัส
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrometry
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน
600 4
ส่วนประกอบทางเคมี : แมงกานีส
600 4
ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน
600 4
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส
600 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025