ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 194-2535 : ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

TIS 194-2535 : Ordinary low carbon steel wires

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขนาด
300 1
มวล : แต่ละมัด
300 1
มวล : แต่ละขด
300 1
ลักษณะทั่วไป
200 1
ความต้านแรงดึง : 3 ชิ้นทดสอบ
500 1
ความต้านแรงดึง : ทดสอบซ้ำ
500 1
ความทนการดัดโค้งเย็น : 3 ชิ้นทดสอบ
300 1
ความทนการดัดโค้งเย็น : ทดสอบซ้ำ
300 1
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน
600 1
ส่วนประกอบทางเคมี : แมงกานีส
600 2
ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน
600 1
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส
600 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025