ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 248-2531 : ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง

TIS 248-2531 : Corrugated sheet steel beams for highway guardrail

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ส่วนประกอบทางเคมี: ฟอสฟอรัส
600 3
1,200
ความบริสุทธิ์ของสังกะสีที่ใช้อาบและปริมาณอะลูมิเนียมในสังกะสีที่ใช้อาบ
500
การตรวจสอบรายการอื่น ๆ : ราวเหล็กลูกฟูก
2,700
การตรวจสอบรายการอื่น ๆ : แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก
1,800
การตรวจสอบรายการอื่น ๆ : แผ่นเสริมกำลัง
1,000
การตรวจสอบรายการอื่น ๆ : แหวนรอง
1,300
ส่วนประกอบทางเคมี: กำมะถัน
600 7
ค่าบริการไปตรวจโรงงาน
สลักเกลียว
800
มิติราวเหล็กลูกฟูก
1,500
ความสูงของลอน
500
ลักษณะทั่วไปราวเหล็กลูกฟูก
100
มิติภาคตัดขวางราวเหล็ก
1,000
คุณสมบัติทางกลราวเหล็กลูกฟูก : ความยืด
คุณสมบัติทางกลราวเหล็กลูกฟูก : ความต้านแรงดึง ความยืด
500
คุณสมบัติทางกลราวเหล็กลูกฟูก : ระยะแอ่น
1,000
น้ำหนักสังกะสีที่อาบราวเหล็กลูกฟูก
500
วัสดุที่ใช้ของราวเหล็กลูกฟูก : ปริมาณซัลเฟอร์
600
วัสดุที่ใช้ของราวเหล็กลูกฟูก : ปริมาณฟอสฟอรัส
600
มิติแผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก
1,000
ลักษณะทั่วไป แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก
100
คุณสมบัติทางกล แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก
500
ความหนาแผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก (ภายหลังที่ล้างสังกะสีออกแล้ว)
300
น้ำหนักสังกะสีที่อาบแผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก
500
วัสดุที่ใช้ของแผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก : ปริมาณซัลเฟอร์
600
วัสดุที่ใช้ของแผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก : ปริมาณฟอสฟอรัส
600
มิติแผ่นเสริมกำลังและลักษณะทั่วไป
500
คุณสมบัติทางกลแผ่นเสริมกำลัง
500
มิติแหวนรอง
200
ลักษณะทั่วไปแหวนรอง
100
คุณสมบัติทางกลแหวนรอง
500
น้ำหนักสังกะสีที่อาบแหวนรอง
500
ลักษณะทั่วไป สลักเกลียว และแป้นเกลียว
100
คุณสมบัติทางกล สลักเกลียวและแป้นเกลียว : สลักเกลียว ความต้านแรงดึง
400
คุณสมบัติทางกล สลักเกลียวและแป้นเกลียว : แป้นเกลียว ความต้านแรงดึง / ความเค้นพิสูจน์
400
น้ำหนักสังกะสีที่อาบ ของสลักเกลียว และแป้นเกลียว : สลักเกลียว
500
น้ำหนักสังกะสีที่อาบ ของสลักเกลียว และแป้นเกลียว : แป้นเกลียว
500
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025