ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 256-2540 : ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา

TIS 256-2540 : Cast iron metal-seated gate valves for water services

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขนาดมิติ:: ตัวเรือนและฝาครอบตัวเรือน
400
ขนาดมิติ:: ปลายประตูน้ำ
300
ขนาดมิติ:: ก้าน
200
ขนาดมิติ:: พวงมาลัย
200
ขนาดมิติ:: สลักเกลียวและแป้นเกลียว
600
ส่วนประกอบทางเคมี:: แมงกานีส ซิลิคอน คาร์บอน ฟอสฟอรัส กำมะถัน นิเกล โครเมียม ทองแดง ดีบุก ตะกั่ว เหล็ก สังกะสี
600
ส่วนประกอบทางเคมี:: สารหนู
800
ส่วนประกอบทางเคมี:: โดยวิธี Emission Spectrometry
800
ส่วนประกอบทางเคมี:: โดยวิธี Emission Spectrometry
1,200
สมบัติทางกล:: ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก ,ความยืด
400
สมบัติทางกล:: ความแข็ง
400
การทำ:
3,000
คุณลักษณะที่ต้องการ:: การทำงาน
300
คุณลักษณะที่ต้องการ:: ความหนาของผิวเคลือบ
300
คุณลักษณะที่ต้องการ:: การรั่วซึม
500
คุณลักษณะที่ต้องการ:: ความทนทานของลิ้นและก้าน
300
คุณลักษณะที่ต้องการ:: ความทนความดัน
300
คุณลักษณะที่ต้องการ:: ความทนแรงบิด
800
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025