ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 276-2532 : ท่อเหล็กกล้า

TIS 276-2532 : Steel pipes

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความทนต่อการกดแบน
200
ความทนความดัน
200
ขนาด : มิติ
100
ขนาด : มวลต่อเมตร
100
ลักษณะทั่วไป
50
ความต้านแรงดึงและความยืด
300
ความต้านแรงดัดโค้ง
200
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025