ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 277-2532 : ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี

TIS 277-2532 : Galvanized steel pipes

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขนาดของท่อ::เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก,ความหนาผนังท่อ
100
100
ขนาดของท่อ::น้ำหนักต่อเมตร
100
100
เกลียว:
100
100
การอาบสังกะสี::น้ำหนักของสังกะสีที่อาบ
300
300
การอาบสังกะสี::ความสม่ำเสมอของสังกะสีที่อาบ
600
600
การอาบสังกะสี::การติดแน่นของสังกะสี
100
100
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025