ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.386-2531 : เทปใช้ในงานไฟฟ้า

TIS 386-2531 : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การติดแน่นบนด้านที่ไม่มีกาวเหนียวของเทป
500 5
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะความชื้น
700 7
มิติ (รายการละ)
500 5
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
500 5
ความต้านแรงดึง
500 5
การติดแน่นบนแผ่นเหล็ก
500 5
การติดแน่นบนด้านที่ไม่มีกาวเหนียวเมื่อเกิดแรงเฉือน
500 5
ความต้านทานต่อการทะลุที่อุณหภูมิสูง
400 5
การผุกร่อนเนื่องจากการแยกสารด้วยไฟฟ้า
500 5
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะปกติ
600 5
ความต้านทานต่อการลุกไหม้
400
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025