ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ISO 25518 : ถุงมือยางสำหรับใช้ในงานทั่วไป

Single-use rubber gloves for general applications — Specification : Single-use rubber gloves for general applications

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ (ความกว้าง และ ความยาว)
400 2
การรั่วซึม (leakage)
1,100 7
ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด : ก่อนบ่มเร่ง
2,100 7
ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด : หลังบ่มเร่ง
2,600 14
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025