ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2682-2563 : เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์

TIS 2682-2563 : Rubber granules for synthetic surfaces

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: สัดส่วนยางธรรมชาติของเม็ดยางดำ
1,000 5
เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: สัดส่วนยางธรรมชาติของเม็ดยางสี
1,000 5
เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: ความหนาแน่น
650 5
เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: ความแข็ง ชอร์ เอ (ก่อนบ่มเร่ง)
300 5
เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: ความต้านแรงดึง (ก่อนบ่มเร่ง)
500 5
เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: ความยืดเมื่อขาด (ก่อนบ่มเร่ง)
200 5
เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: ความแข็ง ชอร์เอ (หลังบ่มเร่ง)
500 8
เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: ความต้านแรงดึง (หลังบ่มเร่ง)
700 8
เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: ความยืดเมื่อขาด (หลังบ่มเร่ง)
200 8
เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์: ความแตกต่างของสีหลังทดสอบ ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ โดยวิธีเร่งภาวะ
3,000 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025