ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2683-2563 : พื้นสังเคราะห์

TIS 2683-2563 : Synthetic surfaces

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
พื้นสังเคราะห์: การลดลงของแรงกระแทก
1,000 3
พื้นสังเคราะห์: การยุบตัวในแนวตั้ง
1,000 3
พื้นสังเคราะห์: ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว
1,000 3
พื้นสังเคราะห์: ความต้านแรงดึง
500 5
พื้นสังเคราะห์: ความยึดเมื่อขาด
200 5
พื้นสังเคราะห์: ความสม่ำเสมอของสี
200 2
พื้นสังเคราะห์: ความแตกต่างของสีหลังทดสอบ ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ โดยวิธีเร่งภาวะ
3,000 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025