ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

EN 455 : EN 455

ถุงมือยางทางการแพทย์ : Medical gloves for single use

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ : ความกว้างฝ่ามือ,ความยาว,ความหนา
600 5
การรั่วซึมน้ำ
1,100 7
ความต้านแรงดึง และความยืด ก่อนบ่มเร่ง
2,100 10
ความต้านแรงดึง และความยืด หลังบ่มเร่ง
2,600 15
ปริมาณโปรตีน
1,500 8
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025