ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

การต้านทานการซึมผ่านของสารเคมี : สารละลาย

Resistance to permeation by chemicals : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารละลาย (Propanol)
5,000 10
สารละลาย (Methanol)
5,000 10
สารละลาย (Acetone)
5,000 10
สารละลาย (Acetonitrile)
5,000 10
สารละลาย (Dichloromethane)
5,000 10
สารละลาย (Toluene)
5,000 10
สารละลาย (Hexane)
5,000 10
อื่นๆ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025