ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

EN 374-3 (EN 16523-1) : Determination of resistance to permeation by liquid chemicals

Protective gloves against chemicals and micro-organisms – Part 3: Determination of resistance to permeation by chemicals : Protective gloves against chemicals and micro-organisms

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การต้านทานการซึมผ่านของสารเคมี (Resistance to permeation by chemicals) – สารละลาย Methanol
5,000 14
การต้านทานการซึมผ่านของสารเคมี (Resistance to permeation by chemicals) – สารละลาย Acetone
5,000 14
การต้านทานการซึมผ่านของสารเคมี (Resistance to permeation by chemicals) – สารละลาย Acetonitrile
5,000 14
การต้านทานการซึมผ่านของสารเคมี (Resistance to permeation by chemicals) – สารละลาย Dichloromethane
5,000 14
การต้านทานการซึมผ่านของสารเคมี (Resistance to permeation by chemicals) – สารละลาย Toluene
5,000 14
การต้านทานการซึมผ่านของสารเคมี (Resistance to permeation by chemicals) – สารละลาย Propanol
5,000 14
การต้านทานการซึมผ่านของสารเคมี (Resistance to permeation by chemicals) – สารละลาย Hexane
5,000 14
อื่นๆ (โปรดระบุ)
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025