ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ASTM E 350-95 : สปริงขด

ASTM E 350-95 : Coil spring

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน
600 1
ส่วนประกอบทางเคมี : ซิลิคอน
600 3
ส่วนประกอบทางเคมี : แมงกานีส
600 2
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส
600 3
ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน
600 1
ส่วนประกอบทางเคมี : ทองแดง
600 2
ส่วนประกอบทางเคมี : โครเมียม
600 2
ส่วนประกอบทางเคมี : โมลิบดีนัม
600 2
ส่วนประกอบทางเคมี :วาเนเดียม
600 2
ส่วนประกอบทางเคมี : โบรอน
600 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025