ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1439-2540 : ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม

TISI 1439-2540 : Stainless steel pipe

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน
600 2
ส่วนประกอบทางเคมี : ซิลิคอน
600 4
ส่วนประกอบทางเคมี : แมงกานีส
600 3
ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน
600 2
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส
600 4
ส่วนประกอบทางเคมี : โครเมียม
600 3
ส่วนประกอบทางเคมี : นิกเกิล
600 3
ส่วนประกอบทางเคมี : โมลิบดีนัม
600 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025