ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.644-2529 : เหล็กเพลาดำ

มอก.644-2529 : Hot-rolled steel bars for cold - finished steel bars

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน
600 1
ส่วนประกอบทางเคมี : แมงกานีส
600 2
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส
600 3
ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน
600 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025