ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ASTM E 415 : ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง

ASTM E 415 : Corrugated sheet steel beams for highway guardrail

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ส่วนประกอบทางเคมี: คาร์บอน
600 1
ส่วนประกอบทางเคมี: ซิลิคอน
600 1
ส่วนประกอบทางเคมี: แมงกานีส
600 1
ส่วนประกอบทางเคมี: กำมะถัน
600 1
ส่วนประกอบทางเคมี: ฟอสฟอรัส
600 1
ส่วนประกอบทางเคมี: ทองแดง
600 1
ส่วนประกอบทางเคมี : โครเมียม
600 1
ส่วนประกอบทางเคมี: โมลิบดีนัม
600 1
ส่วนประกอบทางเคมี: วาเนเดียม
600 1
ส่วนประกอบทางเคมี: โบรอน
600 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025