ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 77-2545 : อิฐก่อสร้างสามัญ

TIS 77-2545 : Building bricks

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
1 ความยาว, ความกว้าง, ความหนา,ลักษณะทั่วไป
500 1
ความต้านแรงอัด
500 3
การดูดกลืนน้ำ
500 3
0 0
0 0
0 0
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025