ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : ฉนวนกันความร้อน

ASTM C518 : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ฉนวนกันความร้อน (PE Foam) : ความคงทนต่อสารเคมี *สารเคมีชนิดละ 300 บาท
300
สภาพนำความร้อน + ความต้านทานความร้อน
1,200 7
สภาพนำความร้อน
1,000 7
ฉนวนกันความร้อน (PE Foam)(เฉพาะชนิดแผ่น) : ความคงสภาพมิติ (Dimensional change on heating at (70+/-2)*C for 22 h)
1,000
ฉนวนกันความร้อน(PE Foam)(เฉพาะชนิดท่อ):เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
500
ฉนวนกันความร้อน(PE Foam)(เฉพาะชนิดท่อ):ความยาว
200
ฉนวนกันความร้อน (PE Foam)(เฉพาะชนิดแผ่น) : มิติ รายการละ
300
ฉนวนกันความร้อน (PE Foam)(เฉพาะชนิดแผ่น) : ความหนาแน่น(ติดต่อนักวิทย์ก่อน)
400
ฉนวนกันความร้อน(PE Foam)(เฉพาะชนิดท่อ):เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
500
ฉนวนกันความร้อน(PE Foam)(เฉพาะชนิดท่อ):ความหนาแน่น(ติดต่อนักวิทย์ก่อน)
1,000
ฉนวนกันความร้อน : การลามไฟ (Flammability) ตามมาตรฐาน UL 94 :- Vertical Burning Test :- (V-0,V-1,V-2), (5VA,5VB); Thin Material Vertical Burning Test; VTM-0, VTM-1, VTM-2; Horizontal Burning Foamed Material Test; HBF, HF-1, HF-2(ติดต่อนักวิทย์ก่อน)
4,000
ฉนวนกันความร้อน : การลามไฟ (Flammability) ตามมาตรฐาน UL 94 :- Horizontal Burning Test :- HB(ติดต่อนักวิทย์ก่อน)
2,000
ฉนวนกันความร้อน : การลามไฟ (Flammability) ตามมาตรฐาน ASTM D635(ติดต่อนักวิทย์ก่อน)
2,000
ฉนวนกันความร้อน : ค่า K + R
1,200
ฉนวนกันความร้อน : สภาพนำความร้อน (Thermal Conductivity, ค่า K)
1,000
ฉนวนกันความร้อน : ความต้านทานความร้อน (Thermal Resistance, ค่า R)
1,000
ฉนวนกันความร้อน : การดูดซึมน้ำ (Water absorbtion)(ติดต่อนักวิทย์ก่อน)
800
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025