ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

คอนกรีตมวลเบา: สภาพนำความร้อน : คอนกรีตมวลเบา: สภาพนำความร้อน(ติดต่อนักวิทย์ก่อน)

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คอนกรีตมวลเบา: สภาพนำความร้อน(ติดต่อนักวิทย์ก่อน)
1,000
คอนกรีตมวลเบา: อัตราการดูดกลืนน้ำ (Water Absorbtion)(ติดต่อนักวิทย์ก่อน)
700
คอนกรีตมวลเบา: ความหนาแน่นเชิงปริมาตร (Bulk Density)(ติดต่อนักวิทย์ก่อน)
500
คอนกรีตมวลเบา: ขนาด : ความกว้าง ความยาว ความหนา ความได้ฉาก รายการละ(ติดต่อนักวิทย์ก่อน)
500
คอนกรีตมวลเบา: อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว (Length Change Rate)(ติดต่อนักวิทย์ก่อน)
1,500
คอนกรีตมวลเบา:ความต้านแรงอัด
600 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025