ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

Breakdown voltage : ฉนวนไฟฟ้าชนิดแข็ง (ยางแผ่น พีวีซี พี ลามิเนตฯลฯVolume Resistivity หรือ Surface Resistivity ตาม IPC TM ข้อ 5.2.1 Number 2.5.17.1

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ฉนวนไฟฟ้าชนิดแข็ง (ยางแผ่น พีวีซี พี ลามิเนตฯลฯ) : Volume Resistivity หรือ Surface Resistivity ตาม IPC TM ข้อ 5.2.1 Number 2.5.17.1
2,750
ฉนวนไฟฟ้าชนิดแข็ง (ยางแผ่น พีวีซี พี ลามิเนตฯลฯ) : Dielectric Strength ในอากาศ หรือ Breakdown voltage ในอากาศ อบ/เก็บ 1-ทดสอบ 1
750
ฉนวนไฟฟ้าชนิดแข็ง (ยางแผ่น พีวีซี ลามิเนตฯลฯ) : Volume Resistivity หรือ Surface Resistivity ตาม 1 PC TM ข้อ 5.2.2 Number 2.5.17.1
1,500
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025