ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 379-2556 : กระเบื้องหินขัดชนิดสองชั้น

TIS 379-2556 : Dual -layer terrazzo tiles

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขนาดระบุ : ความกว้าง ความยาว ความหนา และ ความหนาของชั้นผิวหน้า
1,300
สีและเนื้อของชั้นผิวหน้า ลักษณะทั่วไป
650
ความต้านแรงดัดตามขวาง : ในสภาพแห้ง
600
ความต้านแรงดัดตามขวาง : ในสภาพเปียก
600
การดูดซึมน้ำ : ชั้นผิวหน้า
900
การดูดซึมน้ำ : ทั้งแผ่น
900
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025