ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 28-2550 สบู่ซักล้าง
เลือก มอก. 29-2545 สบู่ถูตัว
เลือก มอก. 45-2552 ยาสีฟัน
เลือก มอก. 78-2549 ผงซักฟอก
เลือก มอก. 162-2541 แชมพู
เลือก มอก. 474-2542 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทเหลวสำหรับถ้วยชาม
เลือก มอก. 477-2555 ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
เลือก มอก. 578-2549 วิธีวิเคราะห์และทดสอบผงซักฟอก
เลือก มอก. 605-2552 ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
เลือก มอก. 1403-2551 สบู่เหลว
เลือก มอก. 1745-2547 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
เลือก มอก. 2083-2544 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ประเภทสารลดแรงตึงผิว
เลือก มอก. 2116-2545 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น
เลือก มอก. 2117-2545 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องครัว
เลือก มอก. 2224-2548 ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมัน
เลือก มอก. 2274-2549 ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทเพอร์ออกไซด์
เลือก มอก. 2339-2550 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกประเภทไฮโปคลอไรต์
เลือก - ทำความสะอาดพื้นผิว
เลือก - น้ำยาทำความสะอาด