ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 477-2555 : ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า

TIS 477-2555 : Facial-cleansing products

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความเป็นเนื้อเดียวกัน สภาพครีมเมื่อทาลงบนผิว
ประสิทธิภาพในการชำระล้างความสกปรก
ความเป็นกรด-ด่าง
400 1
เสถียรภาพต่อความร้อน
ตะกั่ว
600 7
สารหนู
600 7
ปรอท
600 7
สารอื่น ๆ
การระคายเคืองต่อผิวหนัง
จุลินทรีย์ : บักเตรี ยีสต์และรา
จุลินทรีย์ : ปรีซัมป์ตีฟ โคลิฟอร์ม
จุลินทรีย์ : ฟีคัล โคไล
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลคอกคัส ออเรียส
จุลินทรีย์ : ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการแปรสภาพ
ภาชนะบรรจุและปริมาณสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025